top of page

AKUT TANDVÅRD

För oss är det väldigt viktigt att finnas tillgängliga för våra patienter. Vid akut tandvärk eller andra typer av akuta besvär kan vi oftast boka in en tid samma dag. 

UNDERSÖKNING

Vid en undersökning går vi igenom munnen och tittar efter hål, tandlossning,  tandköttsinflammation samt andra munsjukdomar. I undersökningen ingår flera moment. 

TANDHYGIENISTBEHANDLING

 Våra standardbehandlingar innefattar fickrengöring, borttagning av tandsten, polering, viss borttagning av beläggningar samt rådgivning.

LAGNING

Det kan finnas flera anledningar till att laga en tand. Vi utför allt från lagningar av hål, reparation av tänder med tappade fyllningar och lagning av frakturerade tänder. 

ROTFYLLNING

På vår klinik använder vi oss av ett rotfyllningsmaterial som heter N2. Man kallar också rotfyllningstekniken för sargentimetoden. N2 är bakteriedödande med en effekt som varar i en vecka och är det mest effektiva materialet på marknaden.

TANDIMPLANTAT

Vi har lång erfarenhet av implantatbehandlingar. Det finns många olika tandimplantatsystem på marknaden och vi har valt att arbeta med Straumann, ett Schweiziskt företag vars implantat är mycket väldokumenterade. 

TANDUTTAGNING

Borttagning av tänder kan behöva göras av flera anledningar. Exempelvis i samband med tandreglering, en sjuk tand som inte går att bevara eller om en visdomstand växer i fel riktning och skadar omkringliggande tänder. 

BROAR

Om man saknar en eller flera tänder, kanske i kombination med att omkringliggande tänder är skadade kan man göra en brokonstruktion. En bro, som även kallas för brygga, omfattar flera tänder och ett antal av dem utgör fäste och stöd. 

TANDKRONOR

Har man en skadad tand där bitar av tanden avlägsnats eller gått sönder kan man göra en tandkrona. Kronan är en restaurering med syfte att skydda den kvarvarade tandsubstansen samt göra tanden mer estetiskt snygg så den passar in bättre med de övriga tänderna. 

BETTSKENA

Tandgnissling och pressning av tänder kan nöta ner tändernas toppar. Detta är vanligt vid perioder av stress och kan orsaka huvudvärk, ilningar i tänderna och ömma käkar. En bettskena är en hård skena tillverkad i plast och utformad efter dina tänder vars syfte är att bevara tänderna och förhindra fortsatt tandgnissling.

SNARKSKENA

Snarkningar kan påverka sömnen negativt och störa din djupsömn. En snarkskena även kallad apnéskena hjälper till att förhindra snarkningar genom att dra underkäken framåt när du sover. På så sätt hålls luftvägarna fria och du kan sova djupare och vakna mer utvilad.

TANDBLEKNING

På TBN tillverkar vi plastskenor, s.k. gelskedar, utformade efter dina tänder och använder ett blekmedel av märket opalescence som vi anser är ett av de mest skonsamma på marknaden. Detta medel lägger du sedan i skenan och sover med. 

PROTESER

Det finns olika typer av proteser, bland annat partiell protes, helprotes, fast- eller avtagbar. Proteser är ett alternativ till broar om man har förlorat tänder.

AMALGAMSANERING

Vid amalgamsanering avlägsnas amalgamfyllningen sektionsvis med minimal borrning för att undvika att amalgamet korroderar. Samtidigt används sug så att materialet direkt lämnar munnen. Vi ersätter oftast fyllningen med komposit.

VAD TYCKER VÅRA PATIENTER?

bottom of page